Chính Sách Điều Khoản

Chào mừng bạn đến với trang web https://centana.org/. ↗ Trang này mô tả các điều khoản và điều kiện mà bạn phải tuân thủ khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

 1. Bản quyền:
  • Tất cả các nội dung trên trang web https://centana.org/, ↗ bao gồm văn bản, hình ảnh, biểu đồ, đồ họa, video và các tài liệu khác, đều thuộc về chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền.
  • Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
 2. Thông tin:
  • Chúng tôi cung cấp thông tin trên trang web này nhằm mục đích cung cấp kiến thức và thông tin về tổ chức Centana. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác và độ tin cậy của thông tin này.
  • Bạn nên tự chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi sử dụng hoặc áp dụng nó vào bất kỳ mục đích nào.
 3. Liên kết:
  • Trang web https://centana.org/ ↗ có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này.
  • Việc sử dụng các liên kết đến các trang web bên thứ ba là tùy ý và tự chịu rủi ro của bạn.
 4. Bảo mật:
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của thông tin trên Internet và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc truy cập trái phép hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân của bạn.
 5. Thay đổi:
  • Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là cần thiết. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.
  • Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện đã được thay đổi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Điều khoản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua trang Liên hệ.

Xin cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các Điều khoản của chúngtôi.